Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

23:12:35 17 май 2010

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО
НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА НОЗОКОМИАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ, БУЛНОЗО

София, 28-29 октомври 2010 г.

Първо съобщение (pdf файл)
Регистрационна карта за участие на фирма (pdf файл)
Регистрационна карта за индивидуално участие (pdf файл)

Oбщонационално проучване върху актуални за страната проблеми по превенцията и контрола на инфекциите - писмо до директори на болници (pdf файл); списък-образец и информация (pdf файл).

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.