Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

 3 април 2019

Среща в Скопие, 23 март 2019 г.

На 23 март тази година в Скопие се проведе поредната научна среща на Асоциацията по дезинфекция и стерилизация на Македония (DSAM). По покана на Президента на Асоциацията, г-жа Анета Симоноска, в научната програма на срещата взеха участие 4 български специалисти (снимки), както и експерти от Република Сърбия и Словения. Представени бяха основните стъпки в стерилизационния процес, възможностите за контрол и валидиране на процеса, нови технологии и материали. Срещата показа възможностите за по-нататъшно успешно развитие на сътрудничеството между медицинските специалисти от балканските страни.

Презентация: Развитие на звената за централна стерилизация в България

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.