Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

 0:01 16 септември 2014

Уважаеми членове на БулНозо,

От името на Управителния съвет на Сдружението Ви информираме за следните организационни промени:

  1. На Общото събрание на БулНозо, проведено на 26.06.2014 год. бе избран нов управителен съвет (УС), поради изтичане на петгодишния мандат на предишния състав:
  • Доц. д-р Росица Вачева-Добревска
  • Доц. д-р Нина Гачева
  • Доц. д-р Ани Кеворкян
  • Д-р Виолета Войнова-Георгиева
  • СКИ Лили Делева
  1. На заседание на УС от 03.07.2014 год. за председател бе избрана доц. Росица Вачева-Добревска.
  2. На същото заседание беше взето решение членският внос за болниците – колективни членове, да стане 200.00 лева, във връзка с ежегодното провеждане на национален обучителен семинар на БулНозо Академия.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.