Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

20:17:56 13 октомври 2010

VIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС

ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ

28-29 октомври 2010 г.

НАУЧНА ПРОГРАМА

(Изтегли като pdf файл)

28 октомври (четвъртък)

830 – 1230 Регистрация (ВМА - пред залата). Поставяне на постерите (в залата).

8301330 Предконгресен курс: „Лечението на раната – мултидисциплинарна област” (НЦЗПБ – учебната зала на НРЦ – ВБИ) - Йоланда Петер

1400 – 1430 Откриване. Приветствия към участниците

Председател: Р. Вачева-Добревска, Н. Гачева

Секретар: В. Войнова-Георгиева.


Пленарни доклади

1430 Н. Гачева. БулНозо през 2009 г.: Развитие и дейност в подкрепа на инициативата на СЗО „Безопасност на пациента”.

1440 Р. Вачева-Добревска. Инфекции, свързани с медицинското обслужване: влияние върху здравето на обществото и перспективи за контрол, съгласно съвременните стандарти на Европейски Център за Контрол на Заболяванията, Стокхолм


Първа сесия: Защита на персонала

15 00 Н. Гачева, Р.Вачева-Добревска, В. Войнова-Георгиева, П. Теохаров и колектив от МБАЛ в страната. Защита на медицинския персонал с хепатит В имунизация – анализ на серологични и епидемиологични данни от МБАЛ в страната

1510 В. Цанева, Х. Дженева, Г. Лазарова, К. Добрев, С. Русева.

Относно защитата на персонала на УМБАЛ Стара Загора срещу вирусен хепатит В – анкетно проучване

1520 А. Кеворкян, П. Теохаров, Н. Петрова, Й. Стоилова, Н. Ангелова, А. Плачкова. Защита на медицинския персонал с рекомбинантна хепатит В ваксина: оценка на първичния имунен отговор и неговата продължителност - 10 години след проведена имунизация.

1530 Н. Гачева. Нови данни потвърждават широката и продължителна защита срещу рак на маточната шийка след ваксинация с Cervarix (GlaxoSmithKline)

1550 Т. Червенякова. ХИВ инфекцията, като нозокомиална: Общи правила за лечение

1600 А. Галев. Ефикасна защита на персонала срещу грип: ID Flu (Sanofi Pasteur)


1615 1630 Кафе пауза


Втора сесия: Безопасност на пациентаНадзор на НИ

Председател: Н. Рибарова, Е. Кьолеян

Секретар: Й. Митова

1630 AB 100 – тест, комбиниращ test Bowie & Dik и Helix в един продукт (GUS - Albert Browne Steris)

1700 Р. Вачева-Добревска, И. Иванов, Е. Добрева. Молекулярно-генетично проучване върху проблемни за болничната патология множествено-резистентни бактериални видове

1710 Н. Рибарова, Й. Митова. Проучване върху динамиката на епидемичния процес при нозокомиалните инфекции в България през 2009 година.

1720 М. Валентинова, Е. Кьолеян, Т. Кантарджиев, К. Стаменов, Т. Анакиева, Ш.Тете . Скрининг за фекално носителство на ESBL-продуциращи щамове от сем. Еnterobacteriaceae

1730 Б. Майер. СЕ маркировка - сигурност за пациенти, медицински персонал и инструменти (Ecolab)

1800 Г. Лазарова, К. Рачкова, Д. Руканова, В. Цанева. Бактерии с множествена резистентност, изолирани от пациенти от интензивни отделения на УМБАЛ -ЕАД, Стара Загора


Дискусия


1900 Официална вечеря


29 октомври (петък)


Трета сесия: Безопасност на пациента – превенция на НИ

Председател: Вл. Новкиришки, Й. Стоилова

Секретар: И. Иванов, М. Стоянова


900 Симпозиум на фирма EnviroChemie:

Фолкер Лу. Термична дезактивация на заразни болнични отпадъчни води.

Фолкер Лу. Инсталации за дезактивиране на радиоактивни води в нуклеарната медицина.

1000 М. Стоянова, Е. Алексов, Св. Йорданова. За мястото на сензорните безконтактни системи при дезинфекцията на ръцете в здравната практика

1010 Ф. Цветкова, Г. Попов, Л. Делева, Е. Николова. Хигиенна дезинфекция на ръцете чрез безконтактна система за дозиране на антисептик

1020 Н. Стоева, А. Корчева, В. Николова. Грижи за болни от грип - хигиенни и епидемиологични аспекти.

1030– 1050 Кафе-пауза


Четвърта сесия: Безопасност на пациента – превенция на НИ

Председател: В. Монев, Н. Вълканова

Секретар: Е. Добрева, Е. Алексов


1050 П. Иванов. Необходим или задължителен е контролът на въздуха в зоните и помещенията за инвазивно лечение. (ССS-BG)

1120 Ц. Паунов, Н.Вълканова, Д.Стойчева, Т.Панайтова, В.Димитрова, С.Станева, Н.Циплакис. Роля на немедицинската техника и апаратура в болничните заведения като фактор за поддържане на циркулацията на санитарно - показателните микроорганизми в болничната среда.

1130 Р. Вачева-Добревска. Съвременни подходи при превенция на инфекциите на хирургичното място.

1145 И. Рашев. Цялостни решения за превенция на ВБИ: хигиена на ръце и кожа, дезинфекция на помещения и стерилизация на термочувствителни инструменти. (Johnson&Johnson)

1200 Й. Митова, Н. Рибарова, М. Коцева. Нозокомиалната инфекция на хирургичната рана в гинекологичните и родилни отделения за периода 2000-2009 г.

1210 Л. Делева. Хигиенни стандарти при поставяне и поддържане на уретрален катетър

1220 Л. Михайлова, И. Христова, М. Маринова, Д. Стойков, Б. Стаменов. Ретроспективно проучване на диабетната полиневропатия за периода 2007-2009 г. в УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД.

1230 - 1300 Дискусия


1300 Постерна сесия – Дискусия в залата

Председател: Р. Вачева-Добревска, Н. Гачева

Секретар: В. Войнова-Георгиева


1330 Заключителна дискусия


1400 Официално закриване


Постерна сесия


  1. Ф. Цветкова, М. Борисова, Б. Чаков, В. Войнова - Георгиева Анкетно проучване за риска от вирусен хепатит В и С сред медицинския персонал на Софийска област 2008 -2009 г.

  1. Н. Тодорова, Д. Сомлева, С. Денева, К. Драгиева. Знанията на болните от активна белодробна туберкулоза като фактор за опазване на околните от заразяване”

  1. Б. Чаков, Ж. Донков, Ф. Цветкова, М. Борисова. Сравнително срезово проучване на болестност от нозокомиални инфекции в хирургичните и интензивни отделения на МБАЛ в Софийска област 2007 - 2009 г.

  1. Й. Стоилова, Р. Райчева, А. Кеворкян, Б. Захариева. Вътреболнични инфекции: методи за оценка на финансовите разходи

  1. Д. Амуджиян, Н. Бойчева. Борба с нозокомиалните инфекции – елемент от обучението на акушерки

  1. Н. Бойчева, Д. Амуджиян. Мястото на медицинската сестра в борбата с нозокомиалните инфекции в урологията

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.