Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

20:33:43  7 декември 2010

Уважаеми колеги,

От името на УС на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции – БулНозо и Организационния комитет на 8-и конгрес по нозокомиални инфекции, който се проведе на 28-29 октомври 2010 г. в конферентния център на ВМА – София, Ви благодарим за оказаната подкрепа, която направи възможно успешното провеждане на форума, въпреки кризисните условия.

С основната част от събраните средства БулНозо осигурява поддържането на интернет страницата www.bulnoso.org и издаването на печатния орган на Асоциацията – списанието «Нозокомиални инфекции», което е единственото научно-практическо издание на български език в тази област.

По традиция, в поредния том 7 на списанието ще се публикуват изнесените на конгреса съобщения, представящи полезна за специалистите информация, както и инновативни материали и решения в областта на надзора и превенцията на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.

Редакционната колегия отправя покана към тези от вас, които искат да публикуват изнесеното устно съобщение или постер, да се свържат с доц. Нина Гачева на адрес: nina.gacheva@gmail.com. Освен материалите от конгреса в броя могат да бъда включени и други обзорни или оригинални съобщения, представляващи интерес за специалистите, работещи по проблемите на нозокомиалните инфекции.

От Управителния съвет

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.