Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

23:12:35 30 август 2010

 VIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ

28-29 октомври 2010 г


СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 25-ТИ СЕПТЕМВРИ !


ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

28 октомври (четвъртък)

830 – 1230 Регистрация (ВМА - пред залата). Поставяне на постерите (в залата).

8301330 Предконгресен курс: „Лечението на раната – мултидисциплинарна област” (НЦЗПБ – учебната зала на НРЦ – ВБИ) - Йоланда Петер

1400 – 1430 Откриване. Приветствия към участниците

Председател: Р.Вачева-Добревска

Секретар: В. Войнова-Георгиева.

Пленарни доклади

1430 Н. Гачева. БулНозо през 2009 г.: Развитие и дейност в подкрепа на инициативата на СЗО „Безопасност на пациента”.

1440 Р.Вачева-Добревска. Перспективи пред националната система за намаляване на риска за пациента, свързан с ВБИ и микробната лекарствена резистентност

Първа сесия: Защита на персонала

15 00 Н. Гачева, Р.Вачева-Добревска и колектив от МБАЛ в страната. Mултицентрово проучване върху нивото и продължителността на имунитета след хепатит В ваксинация при здравните работници в страната.

1510 В.Цанева, Х. Дженева, Г. Лазарова, К. Добрев, С. Русева.

Относно защитата на персонала на УМБАЛ Стара Загора срещу вирусен хепатит В – анкетно проучване

1520 А. Кеворкян, П. Теохаров, Н. Петрова, Й. Стоилова, Н. Ангелова, А. Плачкова. Защита на медицинския персонал с рекомбинантна хепатит В ваксина: оценка на първичния имунен отговор и неговата продължителност - 10 години след проведена имунизация.

1530 Фирмена презентация (Глаксо СмитКлайн)

1600 – 1630 Кафе пауза

1630 К.Райкова, М.Ценова, Л.Каменска. Хепатит В-реален риск: имунопрофилактика в МБАЛ "Св.Анна-Варна"АД

1640 Д. Колев Фирмена презентация (Еколаб)

Втора сесия: Безопасност на пациентаНадзор на НИ

Председател: Н. Рибарова

Секретар: Й. Митова

1640 Р. Вачева-Добревска, И. Иванов, Е. Добрева. Молекулярно-генетично проучване върху проблемни за болничната патология множествено-резистентни бактериални видове

1650 М. Валентинова , Е. Кьолеян , Т. Кантарджиев, К. Стаменов, Т. Анакиева, Ш.Тете . Скрининг за фекално носителство на ESBL-продуциращи щамове от сем. Еnterobacteriaceae

1700 Фирмена презентация (ГЮС)

1730 Г. Лазарова, К. Рачкова, Д. Руканова, В. Цанева. Бактерии с множествена резистентност, изолирани от пациенти от интензивни отделения на УМБАЛ-ЕАД, Стара Загора

1740 Б. Захариева, Й. Стоилова, А. Плачкова, Н. Ангелова Предложения за промени в тримесечното сведение за ВБИ (формуляр 3- 05 на МЗ).

1750 Л. Михайлова, И. Христова, М. Маринова, Д. Стойков, Б. Стаменов. Ретроспективно проучване на диабетната полиневропатия за периода 2007-2009 г. в УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД.

Дискусия

1900 Официална вечеря

29. 10 – петък

Трета сесия: Безопасност на пациента – превенция на НИ

Председател: Вл. Новкиришки

Секретар: Т. Лазарова

900 Симпозиум на фирма ЕнвироХеми:

Фолкер Лу. "Термична дезактивация на заразни болнични отпадъци"

Фолкер Лу. "Инсталации за дезактивиране на радиоактивни води в нуклеарната медицина"

1000 Б. Кайракова, Т. Перчемлиева, В. Станчева, В. Карабойдева, С. Събева. Вътреболничен взрив от морбили в детско отделение при МБАЛ-ЕООД гр. Казанлък.

1010 Д. Амуджиян, Н. Бойчева. Борба с нозокомиалните инфекции – елемент от обучението на акушерки

1020– 1040 Кафе-пауза

Четвърта сесия - Безопасност на пациента – превенция на НИ

Председател: В. Монев

Секретар: Е. Добрева

1040 Фирмена презентация (ССS-BG)

1110 Р.Вачева-Добревска. Инфекции, свързани с медицинското обслужване: влияние върху здравето на обществото и перспективи за контрол, съгласно съвременните стандарти на Европейски Център за Контрол на Заболяванията, Стокхолм.

1120 Й. Стоилова, Р. Райчева, А. Кеворкян, Б. Захариева. Вътреболнични инфекции: методи за оценка на финансовите разходи.

1130 Н. Бойчева , Д.Амуджян. Мястото на медицинската сестра в борбата с нозокомиалните инфекции в урологията

1140 Дискусия

1200– 1330 Обедна почивка

1330 Постерна сесия – Дискусия в залата

1430 Заключителна дискусия

1500 Официално закриване

Постерна сесия

1. Н. Тодорова, Д. Сомлева, С. Денева, К. Драгиева. Знанията на болните от активна белодробна туберкулоза като фактор за опазване на околните от заразяване”

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.