Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

 5 април 2012


Скоро ще бъдем свидетели на уникален факт в историята на човечеството - за първи път възрастните ще бъдат повече от децата, но ние не сме подготвени за това.

Световната здравна организация призовава към обединяване на усилията за осигуряване на здрави възрастни хора и посвещава на тази идея своя рожден ден 7 април - Световния ден на здравето.

Повече информация и видео материали можете да намерите на

http://bit.ly/H1QhRj
http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO_DCO_WHD_2012.1_eng.pdf
http://www.facebook.com/WorldHealthOrganization?v=wall
http://www.who.int/world-health-day/2012/en/index.html

 

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.