Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

 5 май 2013

Станете част от кампанията на СЗО:

Чистите ръце спасяват живот” – 5 май 2013 г.

 

Всяка година на 5 май Световната Здравна Организация (СЗО) организира глобална кампания, посветена на хигиената на ръцете. По този начин СЗО отново ни призовава да положим усилия за ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване на своето работно място, като направим хигиената на ръцете неразделна част от грижите за пациента.

 

Двете цели, които обединяват участниците тази година са:

  • Мониторинг на постигнатото ниво чрез Схемата за самооценка на хигиената на ръцете и

  • Подкрепа за участието на пациентите в промоция на хигиената на ръцете.

 

Предлагаме ви превод на актуална информация за „5-те момента на хигиената на ръцете” и макет на „Лично обещание” в подкрепа на кампанията.

5 момента на хигиената на ръцете” е обединяващ подход в превенцията на инфекциите, който се основава на Ръководството на СЗО за хигиена на ръцете в медицинската практика. Чрез него се дефинират ключовите моменти в хигиената на ръцете, спазването на които трябва да бъде в центъра на вниманието на всеки медицински специалист.

Експерти от СЗО определят дела на всяка от 5-те индикации за хигиена на ръцете:

  1. Преди контакт с пациента – 21%

  2. Преди асептична процедура – 5-7%

  3. След контакт с телесни течности – 9-12%

  4. След контакт с пациента – 27-29%

  5. След контакт със заобикаляща пациента среда – 34-36%.

Важно е за болниците, да оценяват спазването от персонала на всяка от 5-те индикации или 5-те момента, за да се вземат конкретни мерки за подобряване на хигиената на ръцете при грижи за пациентите.

 

Кампания на СЗО:

Чистите ръце спасяват живот” – 5 май 2013 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЛИЧНО ОБЕЩАНИЕ

 

 

  1. Обещавам да спазвам всеки от 5-те момента за хигиена на ръцете;

  2. Обещавам да проверявам наличието на алкохолен дезинфектант за ръце на местата за обгрижване на пациента;

  3. Обещавам да помагам на моите колеги да спазват хигиената на ръцете.

 

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.