Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

20 януари 2014

Picture

9 –а Международна конференция на

Дружеството за Инфекции свързани с медицинското обслужване

Организирана съвместно с Френското дружество за Болнична Хигиена

Конгресен център - Лион, Франция 16-18 ноември 2014 г.

HIS 2014 е основната международна конференция, посветена на контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване, която събира водещи експерти от световна величина.

Тази 3-дневна научна конференция ще представи най-успешните нови разработки в областта на превенцията и контрола на инфекциите в световен мащаб и включва ключови лекции, изнасяни от признати лектори, както и пленарни сесии, панелни дискусии и тематични обсъждания, осигуряващи цялостен преглед на основните нерешени проблеми, пред които се изправяме днес работейки в тази област.

Форумът предоставя чудесна възможност за широк кръг от медицински специалисти да се запознаят с последните постижения в тази бързо развиваща се и променяща се дисциплина.

За акредитиране по системата за продължаващо обучение са направени постъпки, както пред Европейския Съвет по Акредитация, така и пред Кралския Колеж на Патолозите.

Конференцията ще се проведе в Конгресния център на Лион, разположен на красивото крайбрежие на р. Рона само на 10 мин. от историческия център на града. Има отлични транспортни връзки с градския център, Лионската гара и Международното летище. Лион е признат със своята прекрасна архитектура, впечатляваща история и като гастрономическа столица на Франция.

За да се възползвате от отстъпките за ранно регистриране посетете www.his.org.uk/conference
 

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.