Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

22:00  6 юни 2014

Уважаеми членове на БулНозо,

Управителният съвет на „БУЛ НОЗО” Ви кани, да вземете активно участие в провеждането на Общото събрание на сдружението, което тази година ще бъде отчетно-изборно. Събранието ще се проведе на 26.06.2014 г. от 13.00 часа в гр. София, бул. Янко Сакъзов №26, НЦЗПБ, в залата на Референтния център по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции. Поканата е публикувана в бр. 37/29 април 2014 г.  на Държавен вестник.

Вижте Поканата

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.