Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

17 септември 2014

На вниманието на участниците в анкетното проучване върху проблема за спазване на хигиенните стандарти при медицински грижи – гаранция за качествено здравеопазване в лечебните заведения.

В случай, че не сте успели да съберете данни за болестността във Вашето отделение на 11.09.2014 год., какъвто раздел е предвиден в анкетната карта, Ви молим да съберете данни в някой от следващите четвъртъци на месеца (18.09 или 25.09.2014 год.), с оглед по-добра представителност и сравнимост на данните.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.