Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

20 октомври 2014

  • През 2014 г. в центъра на програмата ще бъде ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ, посветен на превенция на нозокомиалните инфекции при интензивни грижи и нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването (Директива 2010/32/ЕС);
  • В следобедната сесия (14:00-16:00) на 20 ноември ще се проведе КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „Пакетните мерки /бънделите за превенция на инфекциите, свързани с медицинското обслужване – трансформиране на науката в ежедневна практика”;
  • Нашата идея е, с участието на водещи клинични специалисти  да се дискутира необходимостта от промени в мисленето и практиките по превенция на инфекции, свързани с медицинското обслужване в контекста на Националния стандарт по ВБИ и последните нововъведния в европейски и международен аспект – внедряване на пакети/бъндели от превантивни мерки, специално насочени към инфекциите, свързани с основните инвазивни процедури в най-рисковите отделения като ОАИЛ и  урология;
  • Специално за тази цел е осигурен като основен лектор проф. Peter Tenke, началник на Клиника по урология от Будапеща - водещ автор на Европейското ръководство за превенция на катетър-свързани инфекции на уринарния тракт;
  • Важно! В тази връзка от първостепенно значение е, ръководствата на болниците да подпомогнат присъствието на специалисти - уролози и анестезиолози (лекар и сестра) на тази сесия. За целта е взето решение те да получат достъп и материалите от конгреса без да се изисква конгресна такса - само е необходимо да получим имената и местоработата им на E mail: tonyminkova@ncipd.org. до 10 ноември.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.