Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

14 юли 2015

Участие на БулНозо в Международния симпозиум по дезинфекция и стерилизация на DSAM, 2015 г.

На 29 и 30 май 2015 г. в Охрид, DSAM (Македонската асоциация по дезинфекция и стерилизация), създадена през 2009 г., бе организатор и домакин на Международен симпозиум по дезинфекция и стерилизация. Мотото на форума бе: „Нека да дезинфекцираме и стерилизираме съгласно стандартите, нека споделяме знанието”. Председател на асоциацията е г-жа Анета Симоновска (операционна сестра), а зам.председател - г-жа Юлия Йовановска (сестра по контрол на инфекциите). Това е първият симпозиум, организиран от асоциацията, с идеята да се представят новостите в областта. Изнесени бяха 28 доклада и 6 постера с обучителен и организационен характер, както и резултатите от експериментални постановки, свързани изключително със значимостта на почистването на повърхности, инструментариум и специална апаратура.

Форумът бе уважен от голям брой специалисти по дезинфекциия и стерилизация, както и по контрол на инфекциите: от Хърватска (Vlatka Turcic, Hrvoje Ujakovic), Полша (Teresa Salinska), Белгия (Wim Renders), Турция (Duygu Percin), Сърбия (Biljana Carevic), Италия (Anthony Pellicci, Antonio Scavelli), Франция (Gregoire Laillier), Великобритания (Peter Newson), Швейцария (Urs.B. Rosenberg), Чехия (Tomas Dovrtel) и Словения (Masha Lukan). Сред официалните гости проф. Дуйгу Перчин от Турция бе представител и на WFHSS (World Federation for Hospital Sterilization Sciences). Участието на България и по-специално, на членовете на БУЛНОЗО, бе посрещнато с интерес – представени бяха 3 доклада (от д-р Валентина Цанева, д-р Милена Николова и д-р Антонина Корчева) и 6 постера с водещи автори: доц. Гачева (от името на УС официално представяне на 10-годишния опит на БулНозо), проф. Стоилова, доц. Кеворкян, д-р Захариева, д-р Стоева, д-р Атанасовски.

Особено ползотворни се оказаха неформалните разговори с домакините г-жа Симоновска и г-жа Йовановска за бъдещо сътрудничество между БУЛНОЗО и DSAM. С особен интерес се прие възможността медицнски сестри/ специалисти по здравни грижи от Македония да преминат обучителен курс в България за придобиване на специалността „специалист по контрол на инфекциите”.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.