Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

 5 август 2015

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ, 2015
             
на 26-27 ноември 2015 г в Университетска болница „Света Анна” – София

 

Уважаеми колеги,

Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции БулНозо” обединява широк кръг професионалисти - лекари и сестри, медицински и немедицински специалисти: общо над 500 индивидуални и 35 колективни членове – университетски, областни, градски и специализирани болници от цялата страна. Своите информационно-обучителни цели БулНозо изпълнява чрез поддържане на интернет страницата www.bulnoso.org, новото българско списание “Нозокомиални инфекции, което е единственото научно-практическо издание на български език в тази област (под печат е том 10-и), широко достъпно на сайта на Асоциацията, както и чрез провежданите ежегодно национални и регионални форуми: конгреси и научно-практически семинари.

Значението на тази информационно-обучителна дейност се определя от голямата медицинска и икономическа тежест, която представляват нозокомиалните (вътреболнични) инфекции. Същевременно, съвременната медицина разполага с набор от лесно изпълними методи и средства за превенция на тези инфекции и именно тяхното внедряване е предмет на нашата дейност.

В периода 2009-2015 г. успешно бяха проведени 7 обучителни семинари в различни региони на страната и 2 Национални семинара на „БулНозо Академия” на тема: „Защита на пациента и предпазване на персонала”, целящи да подпомогнат дейността на болниците по внедряване на разпоредения с Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването от 8.05.2013 г. Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции и Директива 2010/32/ЕС.

По решение на УС на БулНозо, поредният 3-ти Национален семинар на „БулНозо Академия ще се проведе на 26-27 ноември 2015 г в Университетска болница „Света Анна” – София, която се утвърди като лекционна и клинична база на Академията.

Участниците ще се запознаят с иновационните подходи и консумативи, които позволяват да се подобри съществено безопасността на грижите за пациентите, респ. да се ограничат инфекциите, свързани с медицинското обслужване и разходите за болнично лечение. Ще бъдат осигурени удостоверения с кредитна оценка от БЛС и БАПЗГ.

През тази година програмата на семинара, освен тематичните лекции и презентации, ще включва и една нова форма за приобщаване на медицинските специалисти към проблема„БулНозо фест”, посветен тази година на хигиената на ръцете; предвижда се участие с локален проект, разработени обучителни материали, видео-клип, постер и др, вкл. конкурс с награди за най-добре представилите се. За улеснение на участниците в конкурса, на сайта на БулНозо www.bulnoso.org ще се публикуват периодично подходящи материали и електронни адреси, на които могат да намерят такива.

Приканваме за участие в семинара 3-5 от специалистите във Вашата болница – напр. лекар, специалист по анестезиология и интензивно лечение, старшата сестра и/или мед. сестра от звеното; важно е също участието на специалиста по контрол на инфекциите - болничен епидемиолог/пом. епидемиолог/хигиенна сестра, с цел да се осигури екипността, като задължително условие за успешна превенция на ВБИ.

За добрата предварителна организация е необходимо да получим до 1 октомври на ел. адрес rdobrevski@gmail.com списък с трите имена, длъжност, месторабота и УИН кода на участниците (вижте приложения формуляр). Таксата за участие е 10 лв., сума, която се зачита за встъпителна вноска като нов член на БулНозо или за годишна вноска, на тези, които вече са индивидуални членове на Асоциацията. Тази такса ще се заплаща срещу документ при регистрацията, преди началото на семинара. За болниците - колективни членове с уреден членски внос за 2015 г. (200 лв.) не се изисква такса от участниците.

Предлагаме Ви да използвате тази възможност и Вашето лечебно заведение да се присъедини към останалите 35 болници, членове на БулНозо от цялата страна, като попълните заявлението за членство, което можете да свалите от сайта www.bulnoso.org и внесете членския внос по банков път (задължително за юридическите лица) на сметката на Асоциацията: IBAN: BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с титуляр БАПКНИ БУЛНОЗО.

Регистрацията на участниците започва в 12.00 ч. на 26 ноември, четвъртък. Тематичната програма през първия ден (13.00 – 18.00 ч.). включва проблеми на интензивните грижи и ще бъде насочена към приложение на иновативни подходи (внедряване на пакетните мерки/бъндели в клиничната практика), а през втория ден , 27 ноември, (9.00 – 11.30 ч. ) ще бъдат разгледани всички аспекти на темата за хигиената на ръцете на медицинския персонал и класирани участниците в конкурса „БулНозо фест – 2015”.

Не се предвижда ангажиране от наша страна с уреждане на хотелските резервации. Допълнителна информация можете да получите от:

Доц. д-р Росица Вачева : моб. тел. 0882 53 95 65 и на ел. адрес: rdobrevski@gmail.com

Доц. д-р Нина Гачева : моб. тел. 0886 32 12 86 и на ел. адрес: nina.gacheva@gmail.com

 

С колегиални поздрави,

 

Доц. д-р Н. Гачева, дм                                    Доц. д-р Росица Вачева-Добревска,дм

Почетен председател на БулНозо             Председател на УС на БулНозо

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.