Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

 3 май 2017

Глобална кампания на СЗО

„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” , 5 май 2017 г.

 

Уважаеми колеги,

На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО
„СПАСИ ЖИВОТ - Почисти ръцете си”  -  „SAVE LIVES: Clean Your Hands”.

Всяка година, кампанията на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands” – „СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” има за цел да поддържа в глобален план, значението на хигиената на ръцете в областта на здравеопазването и „да обедини хората” в подкрепа на подобряване хигиената на ръцете в световен мащаб.

СЗО призовава всички медицински работници, лечебни заведения и организации по света да разгърнат кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и да покажат своята подкрепа и съпричастност към това приоритетно световно движение.

Основен фокус на тазгодишната кампания е борба с антибиотичната резистентност, чрез ограничаване разпространението на множественорезистентни патогени, посредством подобряване на хигиената на ръцете във всички медицински практики.

Превенцията на инфекциите, които могат да бъдат избегнати и да се намали тежестта им върху здравната система, е все още на критично ниво в целия свят, въпреки напредъка на съвременната наука и технологии. СЗО напомня, че тя е част от осигуряването на безопасни медицински грижи за всеки пациент.

Пациентите са в риск от развитие на инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО): инфекции на хирургичното място (ИХМ), инфекции, свързани с инвазивни устройства, като катетър-свързани инфекции на уринарния тракт; катетър-свързан сепсис; пневмония; Clostridium difficile постантибиотична диария и др. ИСМО представляват сериозна тежест за всяка здравна система и са отбелязани, като тревожен факт в доклада на СЗО още от 2011 г. Известно е, че хигиената на ръцете е ключова мярка в предотвратяване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и е приоритет в ограничаване разпространението на антибиотичната резистентност.

Как фокусът на Кампанията ‘2017 ще подпомогне разрешаването на проблема?

- Чрез послания, постери за повишаване осведомеността в сферата на здравеопазването, сред клиничната мрежа, до болничните мениджъри и политиците; инфографики с ключови послания за ИСМО, АМР (антибиотична резистентност) и тяхната превенция

- С новите образователни постери за хигиената на ръцете с акцент борбата с антибиотичната резистентност, следвайки подхода на СЗО „Моите 5 момента” (WHO 5 Moments). Както е доказано, хигиената на ръцете в подходящ момент, спасява живот.

Слоганът на кампания’ 2017 е:
„Борба с антибиотичната резистентност!”
С послание: „Това е в ТВОИТЕ ръце!”

На 5 May 2017, СЗО ще публикува съобщения в социалните медии, за да постигне широк обхват на кампанията. Най-добрият начин да достигнете до тях и Вашият глас да се включи в кампанията е да използвате #handhygiene и #antibioticresistance

БАПКНИ „БулНозо” се обръща с призив към Вас да организирате във Вашето лечебно заведение инициативи, с които да се приобщите към тазгодишното отбелязване от световната медицинска общност на 5 Май, 2017 – денят на „SAVE LIVES: Clean Your Hands” - „СПАСИ ЖИВОТ- Почисти ръцете си”.

Като прикачени файлове изпращаме: промоционалното табло, с което да се снимате; постерът на кампанията 2017 , както и постери за отпечатване формат А4 с 5-те момента на хигиена на ръцете .

Предложена е възможност за показване на съпричастност:
направете снимка с новото промоционално табло по темата за тази година
„FIGHT antibiotic resistance! It’s in your hands”
и я качете в социалните меди
Страницата, на която да качите Вашите снимки за кампанията е с адрес:

http://www.cleanhandssavelives.org/cleanhands/

Приканваме Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май, 2017, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани. Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com до 30 май, 2017 год.

 

Успех на кампанията!

Доц. д-р Нина Гачева,
Почетен Председател на БулНозо

 

дм Доц. д-р Росица Вачева, дм
Председател на
УС на БулНозо

 

 

 

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.