Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

БулНозо Академия

Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции „БулНозо” предоставя чрез обучителната си дейност форум на медицинските специалисти от страната, като всяка eсен, в периода октомври-ноември, организира своя национален форум – КОНГРЕС ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ или СЕМИНАР на БулНозо АКАДЕМИЯ, които се редуват през година. Важен принос към развитието на информационно-обучителната дейност на БулНозо е стартирането през 2013 г. на БулНозо Академия, провеждана благодарение домакинството на УМБАЛ „Света Анна” София.


Девети национален семинар на БулНозо Академия
с подкрепата на Министерство на Здравеопазването

9-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“ се проведе на 14-15 април, 2022 г. в Университетска болница „Св. Анна“-София.

Презентации от доклади

pdf Подходи за превенция на индикаторни вътреболнични инфекции и съответни пакетни мерки/бъндели: уроинфекции

pdf Бънделите(пакетни мерки): иновативна стратегия за безопасни медицински грижи. Превенция на инфекциите, свързани с инвазивни процедури.

pdf Дипляна: Бънделите (пакетни мерки): иновативна стратегия за безопасни медицински грижи

pdf Стандартни предпазни мерки - ОСНОВА за превенцията на нозокомиалните инфекции и ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МИНИМУМ при всички пациенти

pdf Трето съобщение

pdf Второ съобщение

pdf Програма

pdf Покана

docx Образец за списък на участници

docx Анкетна карта

pdf Формуляр за индивидуално членство

pdf Формуляр за колективно членство


Седми национален семинар на БулНозо Академия
с подкрепата на Министерство на Здравеопазването

7-ми Национален семинар на „БулНозо Академия“ се проведе на 20 и 21 юни, 2019 г. в Университетска болница „Св. Анна“-София.

Снимки

Презентации от доклади

pdf Риск от заразяване с кръвнопреносими вируси: хепатит В, хепатит С и HIV. Стандартни предпазни мерки.

pdf Методи за нискотемпературна стерилизация (LTS)

pdf Стандарти, валидиране на процедурите по стерилизация

pdf Хигиена на ръцете. Готовност за спазване (комплайънс) при мерките за хигиена на ръцете. „Моите 5 момента” мултимодална стратегия на СЗО.

pdf Развитие и дейност в подкрепа на внедряването на Медицинския стандарт по ВБИ, 2013 - 2019 г.

pdf Защита на персонала - лични предпазни средства, безопасно оборудване, имунизации

Програма

Покана

Таблица за участници

Формуляр за индивидуално членство

Формуляр за колективно членство

 


Пети национален семинар на БулНозо Академия
с подкрепата на Министерство на Здравеопазването

5-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“ се проведе на 10 ноември, 2017 г. в Университетска болница „Св. Анна“-София.

Снимки

Програма

Второ съобщение

Покана за участие

Покана за участие до фирми

Регистрационна карта за фирмени участници

 

Тематична поредица БулНозо Академия

Благодарение на сътрудничеството си с болниците – колективни членове на БулНозо, през 2014-2015 г. бяха подготвени и издадени два броя на новата, тематична серия притурки към списанието, носеща названието „Помагало за клинициста”, посветени на най-значимите и актуални проблеми, свързани с безопасността на пациента в клиничната практика. и предназначени за участниците в информационно-обучителните семинари на БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ. Първият брой „За превенцията на инфекциите в болничната практика” беше отпечатан през 2014 г. и включен в материалите за участниците в 10-ия конгрес на БулНозо, а вторият - „За хигиената на ръцете в здравната практика” – през 2015 г. за материалите на 3-ия Национален семинар на Академията. Третият брой от поредицата "За превенцията на инфекциите, свързани с инвазивни процедури в медицинската практика" беше част от материалите за участниците в 5-ия Национален семинар на БулНозо Академията през 2017 г. Четвъртият брой бе отпечатан през 2018 г. и включен в материалите за участниците в 12-ия конгрес на БулНозо и 6-ия Национален семинар на Академията, в който е публикуван "Наръчник по стерилизация и дезинфекция в здравните заведения", превод от любезно предоставения ни материал, изготвен от Турското дружество по Дезинфекция, Антисептика и Стерилизация.

Корица

Брой 1 (.pdf файл)


Брой 2 (.pdf файл)


Брой 3 (.pdf файл)


Брой 4 (.pdf файл)

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.