Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Ваксините – основно средство за превенция и контрол на заразните болести

Управителният съвет на БулНозо, воден от желанието си да е в помощ на специалистите по контрол на инфекциите и провокиран от нарастващата антиваксинална вълна в страната, въвежда нова рубрика „Ваксините –основно средство за контрол на зарзаните болести”. Изкореняването (ерадикацията) на човешката вариола, елиминацията и ограничаването на такива заразни заболяваня като полиомиелит, морбили, конгенитална рубеола, неонатален тетанус, хепатит В и др. в света са безспорно резултат от създаване и поддържане на високо ниво на имунната прослойка (колективния имунитет) на обществото посредством:

  • интегриране на ваксините в имунизационните календари на почти всички страни-членки на Световната Здравна Организация (СЗО);

  • повишаването на имунизационния обхват.

За съжаление постигнатите глобални успехи (отсъствието на тежки, животозастращаващи и инвалидизиращи заразни заболявания) са причина да се намали бдителността на обществото и дори на част от медицинската общност. Започва да се оспорва необходимостта от провеждане на рутинните имунизации по календар и същевременно се преекспонира риска от нежелани ваксинални реакции от лица, които нямат необходимата компетентност и познания. Свидетели сме на множество коментари в медии, блогове, форуми и предавания, водени от „псевдоинформирани” журналисти и родители, които не познават реалната честотата на сериозните усложнения при естествено инфектиране, за да я съпоставят с честотата на нежелани реакции след ваксинация. Отказът от имунизации води до натрупване на възприемчиви (неимунни) контингенти и повторното възвръщане на болести, позабравени в развитите западни общества. През 2008 г. огнища на морбили в света бяха локализирани в три континента (Европа, Африка и Азия), а понастощем - глобално. Основните прични за това са две:

  • ендемичните за морбили страни са в състояние на военни конфликти (спад в имунизационния обхват) и

  • антиваксиналното движение, породено от предизвикания страх от аутизъм след статия на британски гастроентеролог в “The Lancet“ от 1998 г. На авторът е платено, за да фалшифицира резултатите и да докаже връзка между ваксината и развитието на разстройства от аутистичния спектър при деца.

Най-пресният пример за възвръщането на отдавна забравени инфекциозни заболявания е случаят, който потресе Европа през месец юни 2015 г. – смъртен случай от дифтерия при 6-годишно дете в Испания след 28–годишно отсъствие на болестта (последният случай е регистриран през 1986 г.). Повлияни от антиваксиналните лобита, родителите са отказвали имунизации на детето си.

В предложената първа презентация са представени:

  1. Кратък преглед върху еволюцията на мерките за ограничаване на заразните заболявания през вековете;

  2. Актуалността на проблема инфекциозни заболявания – нови патогени, мутации, риска от адаптация на близкородствени животински микроорганизми;

  3. Ваксини: видове, състав, етапи в производството, трудности при разработването на нови ваксини, видове нежелани реакции;

  4. Нови направления във ваксинологията;

  5. Постигнати успехи и предизвикателства при три заразни заболявания: туберкулоза, хепатит В и морбили.

 

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.