Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Инициативи на БулНозо

 

2018 г.

Писмо-обръщение за включване в Глобалната кампания на СЗО за хигиена на ръцете и отбелязване на 5 май, 2018

Снимки от кампанията на БулНозо през 2018 год.:

Студентите мед. сестри, ФОЗ

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", София

„Уни Хоспитал” - гр. Панагюрище

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали

2017 г.

Основен фокус на кампания през 2017 г. е борба с антибиотичната резистентност, чрез ограничаване разпространението на множественорезистентни патогени, посредством подобряване на хигиената на ръцете във всички медицински практики.

Снимки от кампанията на БулНозо през 2017 год.:

Студентите мед. сестри, ФОЗ

МБАЛ "Тракия" Стара Загора

2016 г.

Кампанията на БулНозо за хигиена на ръцете през 2016 год. е под надслов: "Хигиената на ръцете подпомага безопасната хирургия. Оперираните пациенти са в ТВОИТЕ ръце!

Снимки от кампанията на БулНозо през 2016 год.:

1 МБАЛ, гр. София на 3 май 2016 г.

"Тракия", гр. Пловдив, 5 май 2016 г.

Факултет "Обществено здраве - медицински сестри", гр. София, 5 май 2016 г.

Видео на фолклорна формация "Глагорци"

2015 г.

„БулНозо” обявява Национална Кампания по Хигиена на ръцете 2015-2020 г. През 2015 год. кампанията е под надслов „ПОЧИСТИ/ДЕЗИНФЕКЦИРАЙ РЪЦЕТЕ СИ - СПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕЗИСТЕНТНИ ПАТОГЕНИ!” за включване в кампанията на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands”

Снимки от кампанията на БулНозо през 2015 год.:

МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" Кърджали

City Clinic София

Участниците в семинара на БулНозо в гр. Видин.

Медицински специалисти от УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ и СБАЛДОХЗ.

Студентите от 1-ви курс от специалността "Медицинска сестра" на Факултет Обществено здраве, МУ-София, които на 30 април 2015 г. имаха специална лекция и демонстрации за хигиена на ръцете на медицинския персонал.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.