Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Профилактика и контрол на инфекциите по време на пандемията COVID-19

27.08.2020 г.
По предложение на УС на БАПКНИ БулНозо през юни т.г. беше възложено със Заповед на Министъра на здравеопазването на работна група, състояща се от експертите на БулНозо (доц. д-р Н. Гачева, доц. д-р Р. Вачева, проф. д-р А. Кеворкян, д-р В. Войнова-Георгиева), д-р Кр. Пармакова и доц. д-р А. Кунчев - от Министерство на здравеопазването, ас. М. Николова от НЦЗПБ и видният наш учен епидемиолог, проф. В. Монев, да изготви Ръководство за превенция и контрол на COVID 19 в лечебните заведения.
Ръководството e основано на актуалните препоръки на СЗО, ECDC и основните указания в Националния медицински стандарт. След съгласуване то е изпратено от Министерството на здравеопазването до всички РЗИ в страната за предоставяне на лечебните заведения в помощ на тяхната ежедневна работа в пандемични условия.

09.04.2020 г.
Интервю на доц. Нина Гачева
"В момента чакаме болните с Covid-19 да дойдат, а трябва да ги търсим"

08.04.20 г.
Интервю на доц. Росица Вачева пред Българско национално радио:
"Предпазни средства трябва да има за всички клинични звена"

pdf Презентация на доц. Р. Вачева за хигиена на ръцете

Коронавирусна инфекция 2020 - новото предизвикателство - информация в сайта bulepid.org на "Българско научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести"

European Centre for Disease Prevention and Control - COVID-19

APIC Resources - COVID-19

Как да носим безопасно медицинска маска

pdf Почистване и дезинфекция в лечебни заведения при риск от SARS-CoV-2 инфекция: биоциди, правила за приложение, алтернативни методи

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.