Hands

Bulgarian Association for Prevention
and Infection Control

Patient Safety
Personnel Protection

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

___________

The initial issue of the specialized series BulNoso Academy.

Корица

We are pleased to offer you our attempt to collect in a tool with this format the Medical standards and some recommendations for infection prevention, so we hope to be useful to your daily practice.

BulNoso is a member of International Federation of Infection Control (IFIC)

IFIC logo

In 2017 the BAPIC - BulNoso joined as a member the World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

Презентации от научната програма на 13-ти конгрес на БулНозо

1-ва част: Превенция и контрол на COVID 19

pdf Пандемията от COVID-19 – сериозно предизвикателство за медицинските специалисти и лечебните заведения - Доц. д-р Росица Вачева, дм УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД София, Председател на УС на БулНозо

pdf Епидемичен потенциал на коронавирусните инфекции през 21 век - сравнителна характеристика - Доц. д-р Й. Митова, Проф. д-р В. Дойчева, С. Ангелова, Ж. Донков, Цв. Минчева, Н. Чумак-Цанева, В. Войнова-Георгиева, МУ София

pdf Епидемиологичната характеристика на COVID-19: основание за приложение на мерките за превенция и контрол - Доц. д-р Нина Гачева, дм

pdf Дезинфекция на ръце и повърхности по време на КОВИД пандемия, превенция на ИСМО – Б. Браун Медикал - Владимир Недев,Търговски представител на Б. Браун Медикал

pdf Епидемиологични аспекти на COVID-19 в лечебните заведения, опции за превенция - Проф. д-р Ани Кеворкян, МУ Пловдив, член на УС на БулНозо Д-р Виолета Войнова, МУ София, член на УС на БулНозо

pdf Множествена резистентност при Грам-отрицателни бактерии - глобална криза и средства за преодоляване - Доц. д-р Росица Вачева, дм

pdf За нормативните технически, функционални и хигиенни изисквания към сградите и вътрешните сградни инсталации на лечебните заведения в условията на COVID-19 - Д-р В. Войнова-Георгиева, Доц. д-р Й. Митова-Минева, Проф. д-р В. Дойчева, МУ-София и Доц. В. Георгиев - ВСУ „Л. Каравелов“

pdf Основни мерки за превенция и контрол на вътреболничните инфекции - Преслав Костов, Даниел Любенов, Медицинска техника инженеринг

pdf Почистване и дезинфекция в лечебни заведения при риск от SARS-CoV-2 инфекция: биоциди, правила за приложение, алтернативни методи - Милена Николова, Светлана Йорданова

2-ра част: Други

pdf Дезинфекция чрез УВС светлина на работни обувки в болнични заведения - гл. ас. Милена Николова, д.е.

Видео презентация: Станция за дезинфекция на обувки CLEANSTEP-Солар Лед пауър - Г. Ганчев -Солар Лед пауър

3-та част: Рекламни банери

Рекламен банер на Пфайзер

Рекламен банер на Солар Лед пауър

Рекламен банер на Фагомед

 

Copyright © 2010, Bulgarian Association for Prevention and Infection Control BulNoso.