Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

30 април 2018

Уважаеми колеги,

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация (World Federation for Hospital Sterilization sciences, WFHSS)

В тази връзка Управителния съвет реши да формира секция Дезинфекция и Стерилизация, която ще се оглавява от Изпълнителен комитет, съставен от трима водещи експерти в тази област:

  • доц. д-р Цонко Паунов, дм, епидемиолог в Катедра „Хигиена и епидемиология“-ФОЗ на Варненския медицински университет
  • д-р Антонина Корчева, началник на Болнична хигиена и епидемиология в Аджъбадем Сити Клиник Токуда Болница, София и
  • ас. Милена Николова, зав. лаборатория “Дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори” на Националния център по заразни и паразитни болести, София.

Необходимо е съставянето и на Изпълнителна комисия, чиято задача е да прилага решенията на Комитета и да работи по места, за което Ви молим за съдействие, като номинирате подходящи Ваши специалисти, предимно от Звената за централна стерилизация.

През 2018 г. за първи път отбелязваме световния Ден на болничната стерилизация, който се провежда на 10 април всяка година. На писмото, изпратено до вас от БулНозо се отзоваха няколко болници. Представяме ви кратка информация за техните активности и снимков материал от събитието:

  • От Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и МБАЛ Уни Хоспитал, Панагюрище ни изпратиха колажи от снимки на стерилизационните. И в двете болници на 10 април е проведен ден на отворените врати, има публикация в социалните мрежи и на сайтовете на болниците. За Унихоспитал е пуснато и кратко съобщение в местните електронни медии;
  • От УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ - ден на отворените врати и снимки на студентски групи, взели участие в отбелязване на събитието;
  • От МБАЛ "Тракия" Стара Загора - снимки на колектива от ЦССМ;
  • УМБАЛ "Света Анна" София - поставени снимки на отделението и колектива на ЦССМ на информационното табло във фоайето на болницата.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.