Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

RORARIX

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

Google група BulNoso

За да сте информирани за нашата дейност:
Имейл:
Архив на групата

Класиране на този сайт в:

BGtop
Щракнете, за да гласувате за нас

Етични принципи

Възприетите при издаване на списанието „Нозокомиални инфекции” етични принципи се основават на международните консенсуси и указания (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors). В съответствие с това, от всички участници в процеса на издаването се очаква да спазват посочените там етични стандарти.

Основни изисквания

За основните изисквания по отношение на етичните принципи при публикуване на една статия в научно списание авторите трябва да ползват информацията, съдържаща се в ръководството: Ethical guidelines for journal publication на адрес www.elsevier.com/publishingethics или www.elsevier.com/ethicalguidelines. Съобщенията за резултати от експериментални проучвания, включващи хора или животни, задължително съдържат писмено потвърждение, че са спазени изискванията на съответните официални документи в тази област: The Code of Ethics of the World Medical Association (Declaration of Helsinki) www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html и/или EU Directive 2010/63/EU
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm.

Информирано съгласие

Съобщенията за биомедицински проучвания, включващи изследователски процедури на хора, трябва да съдържат писмено потвърждение, че е получено „информирано съгласие” от включените в проучването, след като им е дадена информация за естеството на процедурата и възможните последствия.

Конфликт на интереси

В края на текста, в раздел с подзаглавие „Декларация за конфликт на интереси”, всеки автор съобщава за взаимоотношения (ако такива съществуват) с други лица или организации, от финансов или личен характер, наличието на които би могло да повлияе за неправилното отразяване/изкривяване на резултатите от проучването или тяхната интерпретация. Примери за наличие на такива взаимоотношения са: назначаване на работа, консултантски услуги, хонорари, платени експертни препоръки, снабдяване с материали (повече информация на http://www.elsevier.com/conflictsofinterest)

Финансиране и спонсорство

Посочват се всички източници на финансиране в раздела „Благодарности”, в края на текста, като се съобщава и ролята на спонсора на проучването.
В случаите, в които статията се отнася до проучване, чието изпълнение е подкрепено с грант или отпуснати материали от някакъв източник, включително фирма-производител или търговско представителство, този факт се посочва задължително.

Последна редакция, февруари 2012 г.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.