Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

RORARIX

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

Google група BulNoso

За да сте информирани за нашата дейност:
Имейл:
Архив на групата

Класиране на този сайт в:

BGtop
Щракнете, за да гласувате за нас

Новини

06 март 2018

12-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ

Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции "БулНозо"

и БулНозо Академия, 2018

 

организирани съвместно с

УМБАЛ „Света Анна” – София и

със съдействието на Министерство на здравеопазването
 

София, 15-16 ноември 2018 г./p>

 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ   (pdf файл)

ПОКАНА ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ/ УПРАВИТЕЛИ НА МБАЛ/УМБАЛ /СБАЛ (doc файл)

Регистрационна карта за индивидуално участие (doc файл)

Анкетна карта - БулНозо 2018 (doc файл)

 

 

17 октомври 2017

Пети национален семинар на БулНозо Академия
с подкрепата на Министерство на Здравеопазването

Поредният, 5-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“ ще се проведе на 10 ноември, 2017 г. в Университетска болница „Св. Анна“-София.

Второ съобщение

03 юни 2017

Пети национален семинар на БулНозо Академия

с подкрепата на Министерство на Здравеопазването

Поредният, 5-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“ ще се проведе на 10 ноември, 2017 г. в Университетска болница „Св. Анна“-София.

Покана за участие

 

03 май 2017

Глобална кампания на СЗО

„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” , 5 май 2017 г.

 

Уважаеми колеги,

На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО
„СПАСИ ЖИВОТ - Почисти ръцете си”  -  „SAVE LIVES: Clean Your Hands”.

Всяка година, кампанията на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands” – „СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” има за цел да поддържа в глобален план, значението на хигиената на ръцете в областта на здравеопазването и „да обедини хората” в подкрепа на подобряване хигиената на ръцете в световен мащаб.

СЗО призовава всички медицински работници, лечебни заведения и организации по света да разгърнат кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и да покажат своята подкрепа и съпричастност към това приоритетно световно движение.

Основен фокус на тазгодишната кампания е борба с антибиотичната резистентност, чрез ограничаване разпространението на множественорезистентни патогени, посредством подобряване на хигиената на ръцете във всички медицински практики.

Превенцията на инфекциите, които могат да бъдат избегнати и да се намали тежестта им върху здравната система, е все още на критично ниво в целия свят, въпреки напредъка на съвременната наука и технологии. СЗО напомня, че тя е част от осигуряването на безопасни медицински грижи за всеки пациент.

Пациентите са в риск от развитие на инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО): инфекции на хирургичното място (ИХМ), инфекции, свързани с инвазивни устройства, като катетър-свързани инфекции на уринарния тракт; катетър-свързан сепсис; пневмония; Clostridium difficile постантибиотична диария и др. ИСМО представляват сериозна тежест за всяка здравна система и са отбелязани, като тревожен факт в доклада на СЗО още от 2011 г. Известно е, че хигиената на ръцете е ключова мярка в предотвратяване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и е приоритет в ограничаване разпространението на антибиотичната резистентност.

Как фокусът на Кампанията ‘2017 ще подпомогне разрешаването на проблема?

- Чрез послания, постери за повишаване осведомеността в сферата на здравеопазването, сред клиничната мрежа, до болничните мениджъри и политиците; инфографики с ключови послания за ИСМО, АМР (антибиотична резистентност) и тяхната превенция

- С новите образователни постери за хигиената на ръцете с акцент борбата с антибиотичната резистентност, следвайки подхода на СЗО „Моите 5 момента” (WHO 5 Moments). Както е доказано, хигиената на ръцете в подходящ момент, спасява живот.

Слоганът на кампания’ 2017 е:
„Борба с антибиотичната резистентност!”
С послание: „Това е в ТВОИТЕ ръце!”

На 5 May 2017, СЗО ще публикува съобщения в социалните медии, за да постигне широк обхват на кампанията. Най-добрият начин да достигнете до тях и Вашият глас да се включи в кампанията е да използвате #handhygiene и #antibioticresistance

БАПКНИ „БулНозо” се обръща с призив към Вас да организирате във Вашето лечебно заведение инициативи, с които да се приобщите към тазгодишното отбелязване от световната медицинска общност на 5 Май, 2017 – денят на „SAVE LIVES: Clean Your Hands” - „СПАСИ ЖИВОТ- Почисти ръцете си”.

Като прикачени файлове изпращаме: промоционалното табло, с което да се снимате; постерът на кампанията 2017 , както и постери за отпечатване формат А4 с 5-те момента на хигиена на ръцете .

Предложена е възможност за показване на съпричастност:
направете снимка с новото промоционално табло по темата за тази година
„FIGHT antibiotic resistance! It’s in your hands”
и я качете в социалните меди
Страницата, на която да качите Вашите снимки за кампанията е с адрес:

http://www.cleanhandssavelives.org/cleanhands/

Приканваме Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май, 2017, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани. Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com до 30 май, 2017 год.

 

Успех на кампанията!

Доц. д-р Нина Гачева,
Почетен Председател на БулНозо

 

дм Доц. д-р Росица Вачева, дм
Председател на
УС на БулНозо

 

 

 

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.