Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

ROTARIX Разбери повече

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация (World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

Google група BulNoso

За да сте информирани за нашата дейност:
Имейл:
Архив на групата

Класиране на този сайт в:

BGtop
Щракнете, за да гласувате за нас

Новини

14 май 2018

На 26-28 ноември 2018 г. в Ливърпул ще се проведе

Годишна международна конференция
на Дружеството по Нозокомиални инфекции на Великобритания (HIS)

Спешна новина:

Организаторите съобщават, че изпращането на резюмета за постери ще бъде отворено отново от петък, 10 август до петък, 14 септември 2018 г.

Ако желаете да бъдете уведомени, когато бъде отворено изпращането на резюмета, съобщете на: HISAbstracts@fitwise.co.uk

Подробности за събитието ще намерите в дипляната за конференцията (www.his.org.uk...HIS_Conference_2018.pdf) и на адрес www.his.org.uk/conference.

05 май 2018

Глобална кампания на СЗО

СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”, 5 май 2018г.

„Това е във вашите ръце - предотвратяване на сепсис в здравеопазването“

 

Уважаеми колеги,

На 5 май отбелязваме деня на Глобалната кампания на СЗО „СПАСИ ЖИВОТ-

Почисти ръцете си”  - „SAVE LIVES: Clean Your Hands”.

Всяка година, кампанията на СЗО SAVE LIVES: Clean YourHands –„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”   има за цел да поддържа в глобален план , значението на хигиената на ръцете  в областта на здравеопазването и да обедини хората, медицинския персонал в подкрепа на подобряване хигиената на ръцете в световен мащаб. 

призовава всички медицински работници, лечебни заведения и организации по света да разгърнат кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и да покажат своята подкрепа и съпричастност към това приоритетно световно движение.

Основен фокус на тазгодишната кампания е предотвратяване на сепсиса, свързан със здравните грижи, чрез действия за хигиена на ръцете и превенция и контрол на инфекциите (IPC). Сепсисът е оценен да засяга повече от 30 милиона пациенти всяка година по света. На седемдесетата световна здравна асамблея през май 2017 г. държавите-членки приеха резолюция за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на сепсис.

Инфекциите, свързани с медицинското обслужване, инфекциите, придобити при предоставяне на здравни грижи, са чести и представляват рисков фактор за развитие на сепсис, но можем да предотвратим това. Ефективната хигиена на ръцете играе ключова роля. На световния ден за хигиена на ръцете (5 май), фокусът на всеки трябва да бъде върху предотвратяването на сепсиса в здравеопазването.

Обръщение към:

 • Медицинският персонал: Прилагайте „Моите 5 момента за хигиена на ръцете“ и дезинфекцирайте ръцете си, за да предотвратите развитието на сепсис в лечебните заведения
 • Отговорните лица за превенция и контрол на инфекциите в ЛЗ: Бъдете шампиони в промоция нахигиена на ръцете на медицинския персонал, за да се предотвратят случаите на сепсис в ЛЗ
 • Директорите на болници/ЛЗ: Предотвратявайте сепсиса в здравеопазването, Направете хигиената на ръцете  индикатор за качеството във вашата болница.
 • Министерство на здравеопазването: Прилагайте резолюцията на 17-та Световна здравна асамблея от 29 май, 2017 г.  за „Подобряване превенцията, диагнозата и клинични подходи за лечение на сепсис“. Направете хигиената на ръцете национален индикатор за качеството на здравните грижи.
 • Застъпнически групи за пациентите: Изисквайтеизпълнението на хигиена на ръцете в „Моите 5  момента“ на СЗО, за да се предотврати сепсисът в лечебните заведения.

Превенцията на инфекциите, които могат да бъдат избегнати и да се намали тежестта им върху здравната система, е все още на критично ниво  в целия свят, въпреки напредъка на съвременнта наука и технолоии.СЗО напомня, че тя е част от осигуряването  на безопасни медицински грижи за всеки пациент .

Пациентите са в риск от развитие на инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО): сепсис, вкл. катетър-свързан сепсис;  инфекции на хирургичното място (ИХМ), инфекции, свързани с инвазивни устройства, като катетър-свързани инфекции на уринарния тракт; пневмония; Clostridiumdifficileпостантибиотична диария и др. ИСМО представляват сериозна тежест за всяка здравна система и са отбелязани, като тревожен факт в доклада на СЗО още от 2011 г.  Известно е, че хигиената на ръцете е ключова мярка в предотвратяване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и  е приоритет в ограничаване разпространението на  антибиотичната резистентност.

Как  фокусът на Кампанията ‘2018 ще подпомогне разрешаването на проблема:

 • Чрез послания, постери за повишаване осведомеността в сферата на здравеопазването, сред клиничната мрежа, до болничните мениджъри и политиците; инфографики с ключови послания за сепсис, тежест на заболяването и мерки за превенция
 • С новите образователни постери за хигиената на ръцете  с акцент  предотвратяване на сепсис, следвайки подхода на СЗО „Моите 5 момента” (WHO 5 Moments) Както е доказано, хигиената на ръцете в подходящ момент, спасява живот.

Слоганът на кампания’ 2018 е:

„Това е във вашите ръце - предотвратяване на сепсис в здравеопазването“

На  5 May 2018,  СЗО  ще публикува съобщения в социалните медии, за да постигне  широк обхват на кампанията. Най-добрият начин да достигнете до тях и Вашият глас да се включи в кампанията  е да използвате  #s - #handhygiene #sepsis. 

БАПКНИ „БулНозо” се обръща  с призив към Вас да организирате във Вашето лечебно заведение инициативи, с които да се приобщите към тазгодишното отбелязване от световната медицинска общност на 5 Май, 2018 – денят на  „SAVE LIVES: Clean Your Hands”-„СПАСИ ЖИВОТ- Почисти ръцете си”.

Като прикачени файлове изпращаме : промоционалното табло, с което да се снимате; постерът на кампанията 2018 (format A3), както и постери за отпечатване формат А4 .

Предложена е възможност за показване на съпричастност: разпечатайте рекламната табела за снимки; напишете Вашето име, организация и страна; снимайте се с него и  публикувайте снимките в социалните медии с помощта на #s.

Приканваме  Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май 2018, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани.

Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com  до 30  май, 2018 год.

Успех на кампанията!

Доц. д-р Росица Вачева, дм
Председател наУС наБулНозo 
Доц. д-р Нина Гачева, дм
Почетен Председател  на БулНозо

 

30 април 2018

Уважаеми колеги,

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация (World Federation for Hospital Sterilization sciences, WFHSS)

В тази връзка Управителния съвет реши да формира секция Дезинфекция и Стерилизация, която ще се оглавява от Изпълнителен комитет, съставен от трима водещи експерти в тази област:

 • доц. д-р Цонко Паунов, дм, епидемиолог в Катедра „Хигиена и епидемиология“-ФОЗ на Варненския медицински университет
 • д-р Антонина Корчева, началник на Болнична хигиена и епидемиология в Аджъбадем Сити Клиник Токуда Болница, София и
 • ас. Милена Николова, зав. лаборатория “Дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори” на Националния център по заразни и паразитни болести, София.

Необходимо е съставянето и на Изпълнителна комисия, чиято задача е да прилага решенията на Комитета и да работи по места, за което Ви молим за съдействие, като номинирате подходящи Ваши специалисти, предимно от Звената за централна стерилизация.

През 2018 г. за първи път отбелязваме световния Ден на болничната стерилизация, който се провежда на 10 април всяка година. На писмото, изпратено до вас от БулНозо се отзоваха няколко болници. Представяме ви кратка информация за техните активности и снимков материал от събитието:

 • От Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда и МБАЛ Уни Хоспитал, Панагюрище ни изпратиха колажи от снимки на стерилизационните. И в двете болници на 10 април е проведен ден на отворените врати, има публикация в социалните мрежи и на сайтовете на болниците. За Унихоспитал е пуснато и кратко съобщение в местните електронни медии;
 • От УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ - ден на отворените врати и снимки на студентски групи, взели участие в отбелязване на събитието;
 • От МБАЛ "Тракия" Стара Загора - снимки на колектива от ЦССМ;
 • УМБАЛ "Света Анна" София - поставени снимки на отделението и колектива на ЦССМ на информационното табло във фоайето на болницата.

29 април 2018

БулНозо е вече действаща афилиирана асоциация към ESCMID. На 28-ми Европейски конгрес по клинична микробиология и инфекциозни болести-EСCMID, Мадрид, 21-24 април, 2018 доц. д-р Росица Вачева, Председател на УС, представи постер с дейността на БулНозо през целия 15-годишен период от основаване на Асоциацията.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.