Hands

Bulgarian Association for Prevention
and Infection Control

Patient Safety
Personnel Protection

Rotarix

BulNoso is a member of International Federation of Infection Control (IFIC)

IFIC logo

In 2017 the BAPIC - BulNoso joined as a member the World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

___________

The initial issue of the specialized series BulNoso Academy.

Корица

We are pleased to offer you our attempt to collect in a tool with this format the Medical standards and some recommendations for infection prevention, so we hope to be useful to your daily practice.

under_right_ads

Google group BulNoso

To stay informed about our activities:
E-mail:
Browse the group archive

Ranking of this site in:

BGtop
Click to vote for our site

For practice

Дефиниции за нозокомиални инфекции
Приони: същност, заболявания, обеззаразяване
Мониториране на дезинфекцията на фибробронхоскопа
Превенция на инфекции, свързани с периферна венозна канюла
Грешки и рискове при провеждането на дезинфекцията на повърхности
Болнична дезинфекционна политика – мултицентрово проучване в България, 2005 г.
Хигиена на ръцете в болничните заведения – мултицентрово анкетно проучване в България, 2006 г.
Как да търсим информация в мрежата
Подсушаване ръцете на персонала след измиване
За антисептиката
Анкетна карта за отчитане на кръвни експозиции
Нозокомиално разпространение при вирусни инфекции на респираторния тракт – особености и превенция
Контролни измервания и мониторинг в операционни зали
Лечение на раните: препоръки на експерта
Новата ProVap технология при борбата с инфекциите в болнична среда
Ред за поставяне/снемане на личните защитни средства (ЛЗС)
Вирусни хепатити А-Е: етиология и специфична диагностика
Препъръки за проследяване на ваксиналната защита срещу вирусен хепатит В при медицинския персонал
Подходи за превенция и контрол на инфекцията при пациенти с Clostridium difficile – асоциирана болест
IFIC Basic Concepts of Infection Control
WHO, Prevention of hospital-acquired infections, Practical Guide
Медицински стандарт по профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции
Други медицински стандарти

Copyright © 2010, Bulgarian Association for Prevention and Infection Control BulNoso.