Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

21:28 14 март 2011

С цел да отговори на нарастващите потребности от актуална информация на по-широк кръг от лекари и сестри, работещи в различни клинични звена на лечебните заведения в страната, през 2011 г., вместо пореден симпозиум, БулНозо ще организира регионални семинари с информационно-обучителни цели, като подготовка за 2-ия конгрес на БулНозо през октомври 2012 г.

Семинарите се организират съвместно с Националния център по надзор на нозокомиалните инфекции на НЦЗПБ и със съдействието на Министерство на здравеопазването, в изпълнение на инициативата на СЗО - „Глобален алианс за защита на пациента”, в която България е официален участник.

Идеята е семинарите да осигурят обучение на място за няколко болници от съседни области. За участниците в семинарите на БулНозо се осигуряват максимален брой кредитни точки по системата на БЛС и БАПЗГ за СДО за продължителна квалификация.

Такива семинари се проведоха през 2009 г. в МБАЛ „Ат. Дафовски” – гр. Кърджали, МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” – В.Търново и МБАЛ – Бургас с общо 370 участници, лекари и мед. сестри от отделения с повишен риск от нозокомиални инфекции и специфични изисквания по отношение на болничната хигиена от градовете Кърджали, Хасково, В. Търново, Габрово, Ловеч и Бургас (По-подробна информация - на стр.7-10 бр.1 и 2 за 2009 г. на Бюлетина на БулНозо).

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.