Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

23:12:35 26 август 2010

За първи път през 2010 г. за целите на обучението към програмата на 8-ия Национален конгрес по нозокомиални инфекции ще бъде организиран предконгресен курс на тема: Лечението на раната -мултидисциплинарна област ( с лектор – Йоланда Петер, международно признат експерт по проблема.

Четвъртък
28.10. 2010

Теми

Лектор

6 уч. часа

08.00 13.00

Лечението на раната - мултидисциплинарна област.

  • Фактори, оказващи влияние върху хроничната рана.

  • Хроничните рани и стъпките за поддръжка на лечението.

  • Модерното лечение на раната.

  • Показания и противопоказания за приложение на различните продукти в тази област.


Yolanda Peter

(превод от Невена Ангелова)

В бр.1-2 за 2008 г. на списанието „Нозокомиални инфекции” ще намерите превод на статия по темата, предоставена от Йоланда Петер, както и нейни биографични данни.

Условията за включване в курса ще намерите в 1-то съобщение за конгреса, а заявката за участие се съдържа в регистрационната карта.

Обръщаме внимание на факта, че броят на местата е ограничен.


Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.