Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

13 юни 2012

Снимка Уважаеми членове на БулНозо, колеги и приятели,
           
Шестият пореден, обучителен семинар на БулНозо, на тема: „Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции (ВБИ)” е вече факт. (Снимки) Това направление в дейността на нашето сдружение, което започнахме да развиваме заедно през 2009 г., е най-близко до идеята за БулНозо като продължител на Българо-Швейцарската Програма за Болнична Хигиена (БШПБХ), която донесе в България познанията за европейските и международни стандарти в тази област на медицината, заедно с опита на нашите колеги от Швейцария и Германия.

В края на май, за шести път семинарът събра специалистите, лекари и специалисти по здравни грижи от отделения с повишен риск от нозокомиални инфекции и със специфични изисквания по отношение на болничната хигиена, този път от региона на Благоевград.

Домакинството беше поето от ръководството на МБАЛ Благоевград и благодарение на създадената, съвместно с РЗИ, прекрасна организация, семинарът премина успешно, с общо 57 участници от 10 лечебни заведения (в градовете Благоевград, Петрич, Разлог, Сандански и Г. Делчев) и от РЗИ Благоевград. Според утвърдената вече програма специалистите можаха да се запознаят с основните принципи и новостите в областта на превенцията на инфекциите, свързани с медицинските грижи от лектори, подготвени по БШПБХ. За интересната и полезна дискусия допринесоха още: практическото обучение по проблема за хигиената на ръцете, споделения опит от сестра Делева за иновации в продуктите, с които се осигурява безопасност на пациентите при инвазивни процедури, както и фирмените презентации на Еколаб и Медицинска Техника Инженеринг по тези проблеми. За интереса на участниците и ползата от поднесената им информация говорят и много добрите резултати от проведения в края на семинара кратък тест.

От името на Управителния съвет на БулНозо благодарим на домакините и поздравяваме новите членове на Асоциацията. На снимките можете да видите моменти от учебните занимания  в голямата зала на Общината в  гр. Благоевград, като илюстрация на създадената творческа и същевременно открита, приятелска атмосфера.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.