Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

en

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
за приложение на подхода „Пакетни мерки“ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Новини

25 октомври 2013

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР НА БАПКНИ „БУЛНОЗО“

Семинарът ще бъде еднодневен с тематика, насочена предимно към специалистите – лекари и сестри от звената за интензивни грижи, с висока концентрация на рискови пациенти и лечебно-диагностични процедури.

Ще се проведе в конферентната зала на УМБАЛ „Света Ана“ София

от 10:30 часа на 28 ноември – четвъртък.

С помощта на лекторите, доказани специалисти в тази област и подбраните фирмени презентации, участниците ще се запознаят с иновационните подходи и консумативи, които позволяват да са подобри съществено безопасността на грижите на пациентите.

Ще бъдат осигурени удостоверения с кредитна оценка от БЛС и БАПЗГ.

Снимки

Писмо до участниците

Програма

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.