Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Членство

БулНозо е сдружение на широк кръг професионалисти (лекари и сестри, медицински и технически специалисти), които желаят да работят за ограничаване на нозокомиалните инфекции в България.

Учредителите на БулНозо отправят покана към Вас, лично и като организация, да се присъедините към Асоциацията като нейни членове.

Според решение на Управителния съвет (УС) членовете на БулНозо се приемат въз основа на заявление по образец, подадено до УС и придружено от членски внос 10 лв. за индивидуални членове и 200 лв. за лечебни и здравни заведения.

Приложени са формуляри (pdf файлове: за индивидуални членове, за лечебни и здравни заведения), които след попълването им можете да изпратите до офиса на БулНозо на адрес: 1527 София, ул. “Бяло море” №8, (за доц. д-р Р. Вачева)

Членският внос за индивидуалните членове може да се внесе и на място, в офиса, а за юридическите лица – лечебни и здравни заведения се заплаща само по банков път на новата сметка на Асоциацията (в сила от 2 юли 2007г.):

IBAN: BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с титуляр БАПКНИ БУЛНОЗО.

Правата и задълженията на членовете са посочени в Устава на Асоциацията (pdf файл).

Бюлетинът “Нозокомиални инфекции” е печатен орган на сдружението.

Всяка eсен, в периода октомври-ноември, се организира и национален форум – КОНГРЕС ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ или СЕМИНАР на БулНозо АКАДЕМИЯ, които се редуват през година. По традиция, основните теми по надзора на нозокомиалните инфекции с неговите епидемиологични, етиологични и клинични аспекти, както и приложението на комплекса от мерки за превенция на инфекциите, свързани с медицинското обслужване, са предмет на обсъждане в работните сесии на конгреса/семинара, поради което те получават висока кредитна оценка, като форма за продължителна квалификация.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.