Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Архив

Пълният текст на публикуваните до сега броевете на бюлетина в pdf формат може да намерите тук:

2004 г.Том 1 брой 1, приложение 1, брой 2.
2005 г.Том 2 брой 1, приложение 1, брой 2.
2006 г.Том 3 брой 1, брой 2,
2007 г. Том 4 брой 1, брой 2.
2008 г. Том 5 брой 1 и 2,
2009 г. Том 6 брой 1 и 2.
2010 г. Том 7 брой 1 и 2.
2011 г. Том 8 брой 1 и 2.
2012 г. Том 9 брой 1 и 2.
2015-2016 г. Том 10.
2017 г. Том 11.
2018-2019 г. Том 12.

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.