Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Национална Кампания „ПОЧИСТИ/ДЕЗИНФЕКЦИРАЙ РЪЦЕТЕ СИ - СПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕЗИСТЕНТНИ ПАТОГЕНИ!”

Уважаеми колеги,

На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО „СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” („SAVE LIVES: Clean Your Hands”). През тази година кампанията на СЗО е под наслов/със слоган: Укрепване на здравната система – Hand Hygiene is Your Entrance Door”-„Хигиената на ръцете е Вашата входна врата”. Силно изявление, подчертаващо изключителното значение на вграждането на хигиената на ръцете в подходящите моменти във всички лечебни заведения за осигуряване на качествени медицински грижи.

Укрепването на системата на здравеопазване за предотвратяване на всички инфекции, включително взривове, които могат да бъдат избегнати, са постоянно предизвикателство пред всички нас. Кампанията има за цел още веднъж да насочи вниманието на медицинската общност, пациентите и обществото, като цяло, върху значимостта на хигиенната дезинфекция на ръцете - този така важен подход за ограничаване на инфекциите и така да промени поведението на медицинския персонал.

През тази година кампанията е по-специална. Изминаха 10 години, откакто правителствата на много страни, включително и нашата, подписаха документ, че подкрепят инициативата и ще организират дейности за превенция на ИСМО/ВБИ в подкрепа на Глобалното предизвикателство на СЗО „ЧИСТИТЕ ГРИЖИ СА ПО-БЕЗОПАСНИ”. СЗО обяви кампанията „Clean Your Hands” през 2009 г. и особено важно е през тази година да се отбележи 10-годишнината от Програмата на СЗО „Clean Care is Safer Care” 2005-2015.

Тези дейности поставят хигиената на ръцете на медицинския персонал на преден план в световния дневен ред и я утвърждават, като доказана стратегия за безопасността на пациентите и ключов показател за качество в здравеопазването. В подкрепа на тези глобални инициативи на СЗО и за повишаване компетентността на медицинските специалисти и подобряване безопасността на пациентите в нашите лечебни заведения и практики, Българската Асоциация за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо” обявява Национална Кампания по Хигиена на ръцете 2015-2020 г. под надслов „ПОЧИСТИ/ ДЕЗИНФЕКЦИРАЙ РЪЦЕТЕ СИ - СПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕЗИСТЕНТНИ ПАТОГЕНИ!”.

Обръщаме се с призив към Вас да организирате във Вашето лечебно заведение инициативи, с които да се приобщите към тазгодишното отбелязване от световната медицинска общност на 5 Май, 2015 – денят на „SAVE LIVES: Clean Your Hands” - „СПАСИ ЖИВОТ - Почисти ръцете си”.

Създадена е възможност да включите Вашата болница в кампанията на СЗО. Покажете Вашата подкрепа за кампанията, 2015- направете си снимка с Новото промоционално табло и я качете в социалните медии, използвайки #safeHANDS и можете да отбележите @WHO. Таблата са с различен текст, според целевите групи в кампанията: медицински персонал: „Аз извършвам чисти грижи”; болнични мениджъри, директори: „Аз осигурявам чисти грижи”; пациенти: „Аз заслужавам чисти грижи”.

Вашите снимки за кампанията можете да качите на следния адрес. Страницата, на която можете да разгледате промоционалния клип на СЗО: #safeHANDS promotional video;. Приканваме Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май, 2015, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани. Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com до 30 май, 2015 г.

 

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.