Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

В подкрепа на Глобалната кампания на СЗО ,"СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си" в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

се оформи традиция, през месец май да се провеждат обучения и различни инициативи, свързани с безопасното обслужване на пациентите ни. Убедени сме, че правилната дезинфекция на ръцете и добрата информираност на персонала, пациентите и обществеността ще допринесат за спасяването на много пациенти.

Previouse Next

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.