Hands

Bulgarian Association for Prevention
and Infection Control

Patient Safety
Personnel Protection

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

___________

The initial issue of the specialized series BulNoso Academy.

Корица

We are pleased to offer you our attempt to collect in a tool with this format the Medical standards and some recommendations for infection prevention, so we hope to be useful to your daily practice.

BulNoso is a member of International Federation of Infection Control (IFIC)

IFIC logo

In 2017 the BAPIC - BulNoso joined as a member the World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

Place Ad

We offer this box for publishing your ad.
For more information go to this page.

Кампанията на БулНозо за хигиена на ръцете през 2016 год. е под надслов: " Хигиената на ръцете подпомага безопасната хирургия. Оперираните пациенти са в ТВОИТЕ ръце!”

Глобална кампания на СЗО
„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”, 5 май 2016 г.

Уважаеми колеги,
На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО „СПАСИ ЖИВОТ- Почисти ръцете си” - „SAVE LIVES: Clean Your Hands”.

Всяка година, кампанията на СЗО SAVE LIVES: Clean Your Hands –„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” има за цел да поддържа в глобален план , значението на хигиената на ръцете в областта на здравеопазването и „да обедини хората” в подкрепа на подобряване хигиената на ръцете в световен мащаб.

СЗО призовава всички медицински работници, лечебни заведения и организации по света да разгърнат кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и да покажат своята подкрепа и съпричастност към това приоритетно световно движение.

Основен фокус на тазгодишната кампания е подобряване на хигиената на ръцете във всички хирургични практики, в целия спектър от грижи, от клиниките по хирургия и операционните до амбулаторните хирургични практики.

Превенцията на инфекциите, които могат да бъдат избегнати и да се намали тежестта им върху здравната система, е все още на критично ниво в целия свят, въпреки напредъка на съвременнта наука и технолоии. СЗО напомня, че тя е част от осигуряването на безопасни медицински грижи за всеки пациент.

Пациентите, претърпели хирургична интервенция, са в риск от развитие на инфекции, свързани с медицинското обслужване, в частност инфекции на хирургичното място (ИХМ), инфекции, свързани с инвазивни устройства, като катетър-свързани инфекции на уринарния тракт; катетър-свързан сепсис; пневмония; Clostridium difficile постантибиотична диария и др. ИХМ представляват сериозна тежест за всяка здравна система и са отбелязани, като тревожен факт в доклада на СЗО още от 2011 г. Известно е, че хигиената на ръцете е ключова мярка в предотвратяване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и е приоритет в случаите с превенция на ИХМ.

Как фокусът на Кампанията ‘2016 ще подпомогне разрешаването на проблема:

  • Чрез послания, постери за повишаване осведомеността в сферата на здравеопазването, сред клиничната мрежа, до болничните мениджъри и политиците; инфографики с ключови послания за ИХМ и тяхната превенция
  • С новите образователни постери за хигиената на ръцете с акцент конкретно при обгрижване на хирургичните рани, следвайки подхода на СЗО „Моите 5 момента” ( WHO 5 Moments ) Както е доказано, хигиената на ръцете в подходящ момент, спасява живот.

Слоганът на кампания’ 2016 е:
Виж ръцете си!

С послание: „Хигиената на ръцете подпомага безопасната хирургия.
Оперираните пациенти са в ТВОИТЕ ръце!

Виж КАКВО има върху ръцете ти. Извършвай хигиена на ръцете си в името на хирургичните пациенти -
ОТ ПРИЕМАНЕТО ДО ИЗПИСВАНЕТО”

БАПКНИ „БулНозо” се обръща с призив към Вас да организирате във Вашето лечебно заведение инициативи, с които да се приобщите към тазгодишното отбелязване от световната медицинска общност на 5 Май, 2016 – денят на „SAVE LIVES: Clean Your Hands” - „СПАСИ ЖИВОТ - Почисти ръцете си”.

Предложена е възможност за показване на съпричастност с надслов: „Виж ръцете си с колега хирург!” – направете снимка с новото промоционално табло по темата за тази година „SAFE SURGICAL HANDS” и я качете в социалните медии, използвайки #safesurgicalhands и можете да отбележите @WHO.

На страницата на сайта на СЗО за кампанията можете да видите: 2 варианта на промоционалното табло (Board 1 и Board 2), с което да се снимате; постерът на кампанията 2016 за хирургични инфекции, както и инфографики за пациенти с ИХМ и хигиена на ръцете при обгрижване на пациенти с ИХМ.

Страницата, на която да качите Вашите снимки за кампанията е с адрес:
http://www.cleanhandssavelives.org/safesurgicalhands/

Страницата, на която можете да разгледате промоционалния клип на СЗО:
https://youtu.be/H1COk9QA3JY

Приканваме Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май, 2016, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани. Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com до 30 май, 2016 год.

Успех на кампанията!

Доц. д-р Нина Гачева, дм
Почетен Председател на БулНозо

Доц. д-р Росица Вачева, дм
Председател на УС на БулНозо

 

Copyright © 2010, Bulgarian Association for Prevention and Infection Control BulNoso.