Hands

Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

___________

Първият тематичен брой от поредицата БулНозо Академия.

Корица

С настоящото издание се опитахме да съберем в помагало с формат А5 Медицинския стандарт и редица препоръки за превенция на инфекциите. Надяваме се така да сме полезни за ежедневната ви практика.

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация
(World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

Място за реклами

Предлагаме настоящото каре за публикуване на Ваша реклама. Вижте нашите оферти.

За практиката

Постер за респираторен етикет
Препоръчвани мерки за предотвратяване разпространението на морбили в лечебно заведение
Приони: същност, заболявания, обеззаразяване
Мониториране на дезинфекцията на фибробронхоскопа
Превенция на инфекции, свързани с периферна венозна канюла
Грешки и рискове при провеждането на дезинфекцията на повърхности
Болнична дезинфекционна политика – мултицентрово проучване в България, 2005 г.
Хигиена на ръцете в болничните заведения – мултицентрово анкетно проучване в България, 2006 г.
Как да търсим информация в мрежата
Подсушаване ръцете на персонала след измиване
За антисептиката
Анкетна карта за отчитане на кръвни експозиции
Нозокомиално разпространение при вирусни инфекции на респираторния тракт – особености и превенция
Контролни измервания и мониторинг в операционни зали
Лечение на раните: препоръки на експерта
Профилактика и лечение на грипа в условията на пандемия
Новата ProVap технология при борбата с инфекциите в болнична среда
Ред за поставяне/снемане на личните защитни средства (ЛЗС)
Вирусни хепатити А-Е: етиология и специфична диагностика
Препъръки за проследяване на ваксиналната защита срещу вирусен хепатит В при медицинския персонал
Подходи за превенция и контрол на инфекцията при пациенти с Clostridium difficile – асоциирана болест
За необходимостта от имунизация срещу грип на медицинските специалисти и ролята им за повишаване на обхвата с противогрипни ваксини
IFIC, Основни концепции за контрол на инфекциите (на английски)
СЗО, Практическо ръководство за превенция на вътреболничните инфекции, 2002 (на английски)
Медицински стандарт по профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции
Други медицински стандарти
Служебен бюлетин на Министерството на здравеопазването, брой 9, май 2005 г.
Профилактични ваксини срещу рак на маточната шийка и приложението им в България
Превенция на инфекции, свързани с приложението на гъвкави ендоскопи в гастроентерологията  

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.