Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

RORARIX

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo
First frame

БулНозо на 10 години

БулНозо отбеляза тържествено 10-годишнината от своето основаване по време на 9-ия конгрес на Асоциацията, проведен на 25-26 октомври 2012 г. в Конгресния център на УМБАЛ „Света Анна”-София.

Вижте историята накратко

Google група BulNoso

За да сте информирани:
Имейл:
Архив на групата

Класиране на този сайт в:

BGtop
Щракнете, за да гласувате за нас

Новини

Ваксините – основно средство за превенция и контрол на заразните болести

Профилактични ваксини срещу рак на маточната шийка и приложението им в България

Управителният съвет на БулНозо, воден от желанието си да е в помощ на специалистите по контрол на инфекциите и провокиран от нарастващата антиваксинална вълна в страната, въвежда нова рубрика „Ваксините – основно средство за контрол на зарaзните болести”. 

На сайта на IFIC е публикувана българската версия на Ръководството на Международната федерация по контрол на инфекциите "Контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване: Основни принципи" (IFIC Basic Concepts of Infection Control), осъществена по инициатива и с усилията на експертите на БулНозо. Първите десет глави обхващат най- важните проблеми от превенцията и контрола на инфекциите в болничната практика.

Корица

Издадени са първите три тематични броя от поредицата БулНозо Академия на сп. Нозокомиални инфекции, озаглавени съответно:  „За превенцията на инфекциите в болничната практика. Помагало за клинициста” , „За хигиената на ръцете в здравната практика” и "За превенцията на инфекциите, свързани с инвазивни процедури в медицинската практика". Пълният текст на трите броя вижте в рубриката „БулНозо Академия

Уважаеми специалисти по контрол на инфекциите,

За Ваше улеснение експертите от БулНозо съставиха ИНДЕКС (Азбучен указател за съдържанието на публикуваните досега 9 тома на списанието „Нозокомиални инфекции”). Индексът ще позволи бързо да намирате статиите, посветени на даден проблем и е поставен в секция „Списанието” на сайта.

Ебола Ebola

Всеки път новото предизвикателство ни напомня по категоричен начин, че стандартните предпазни мерки - хигиената на ръцете и ЛПС са жизнено важни за персонала и пациентите.

Вижте следното видео "Ebola: Donning and Doffing of Personel Protective Equipment(PPE)"

Ebola

Любопитно

Един нестандартен подход за популяризиране необходимостта от спазването на всички стъпки от препоръките за хигиена на ръцете в Университетски болници Джеферсън:

Пети национален семинар на БулНозо Академия
с подкрепата на Министерство на Здравеопазването

Поредният, 5-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“ ще се проведе на 10 ноември, 2017 г. в Университетска болница „Св. Анна“-София.

Снимки

Програма

Второ съобщение

Покана за участие

Покана за участие до фирми

Регистрационна карта за фирмени участници


С цел да разшири своята информационна дейност
от 2009 г. БулНозо организира

РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАРИ

на тема: "Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции /ВБИ”

Досега семинари са организирани в градовете:

Кърджали, Велико Търново, Бургас, Варна, Сливен, Благоевград, София и Видин.

Вижте повече

Събития

5 май 2017 г.


Снимки от кампанията на БулНозо през 2017 год.:


Студентите мед. сестри, ФОЗ


МБАЛ "Тракия" Стара Загора


Медицински институт на МВР

"Добре дошли на борда!" - "развлекателнообучителен" филм, създаден от екипа за контрол на инфекциите в Университетската болница в Цюрих, Швейцария, за насърчаване на основните мерки за превенция на инфекциите:

Актуално

Глобалната кампания на СЗО
"СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си"
5 май 2017 г.

Уважаеми колеги,

На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands” - „СПАСИ ЖИВОТ- Почисти ръцете си”.
Всяка година, кампанията на СЗО SAVE LIVES: Clean Your Hands –„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” има за цел да поддържа в глобален план, значението на хигиената на ръцете в областта на здравеопазването и „да обедини хората” в подкрепа на подобряване хигиената на ръцете в световен мащаб.
СЗО ни призовава отново да разгърнем кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.
Основен фокус на тазгодишната кампания е борба с антибиотичната резистентност, чрез ограничаване разпространението на множественорезистентни патогени, посредством подобряване на хигиената на ръцете във всички медицински практики.
Превенцията на инфекциите, които могат да бъдат избегнати и да се намали тежестта им върху здравната система, е все още на критично ниво в целия свят, въпреки напредъка на съвременната наука и технологии. СЗО напомня, че тя е част от осигуряването на безопасни медицински грижи за всеки пациент.

Как фокусът на Кампанията ‘2017 ще подпомогне разрешаването на проблема:

  • Чрез послания, постери за повишаване осведомеността в сферата на здравеопазването, сред клиничната мрежа, до болничните мениджъри и политиците; инфографики с ключови послания за ИСМО, АМР (антибиотична резистентност) и тяхната превенция
  • С новите образователни постери за хигиената на ръцете с акцент борбата с антибиотичната резистентност, следвайки подхода на СЗО „Моите 5 момента” (WHO 5 Moments) Както е доказано, хигиената на ръцете в подходящ момент, спасява живот.

Слоганът на кампания’ 2017 е:
„Борба с антибиотичната резистентност!”

С послание: „Това е в ТВОИТЕ ръце!”

На 5 May 2017, СЗО ще публикува съобщения в социалните медии, за да постигне широк обхват на кампанията. Най-добрият начин да достигнете до тях и Вашият глас да се включи в кампанията е да използвате - #handhygiene и #antibioticresistance

БАПКНИ „БулНозо” се обръща с призив към Вас да организирате във Вашето лечебно заведение инициативи, с които да се приобщите към тазгодишното отбелязване от световната медицинска общност на 5 Май, 2017 – денят на „SAVE LIVES: Clean Your Hands” - „СПАСИ ЖИВОТ - Почисти ръцете си”.

Предложена е възможност за показване на съпричастност с надслов: направете снимка с новото промоционално табло по темата за тази година „ FIGHT antibiotic resistance! It’s in your hands”” и я качете в социалните медии.

На страницата на сайта на СЗО за кампанията можете да видите: промоционалното табло (Board), с което да се снимате; както и постери за отпечатване формат А4 с 5-те момента на хигиена на ръцете: Advocacy, Policy Makers, Administrators, Health Workers, IPC Leaders.

Страница, на която да качите Вашите снимки за кампанията:
http://www.cleanhandssavelives.org

Страницата, на която можете да разгледате промоционалния клип на СЗО:
https://youtu.be/K-2XWtEjfl8

Приканваме Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май, 2017, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани.
Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com до 30 май, 2017 год.

Успех на кампанията!

Доц. д-р Нина Гачева, дм, Почетен Председател на БулНозо

Доц. д-р Росица Вачева, дм, Председател на БулНозо

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.