Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

"Безопасност за пациента
Защита на персонала"

ROTARIX Разбери повече

БАПКНИ "БулНозо" е член на Международната Федерация по Контрол на Инфекциите (IFIC)

IFIC logo

През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация (World Federation for Hospital Sterilization Sciences, WFHSS)

First frame

БулНозо на 10 години

БулНозо отбеляза тържествено 10-годишнината от своето основаване по време на 9-ия конгрес на Асоциацията, проведен на 25-26 октомври 2012 г. в Конгресния център на УМБАЛ „Света Анна”-София.

Вижте историята накратко

Google група BulNoso

За да сте информирани:
Имейл:
Архив на групата

Класиране на този сайт в:

BGtop
Щракнете, за да гласувате за нас

Новини

Сформирана секция Дезинфекция и Стерилизация
Уважаеми колеги,
През 2017 г. Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции «БулНозо» беше приета за редовен член на Световната федерация по болнична стерилизация (World Federation for Hospital Sterilization sciences, WFHSS)
В тази връзка Управителния съвет реши да формира секция Дезинфекция и Стерилизация, която ще се оглавява от Изпълнителен комитет, съставен от трима водещи експерти в тази област:
- доц. д-р Цонко Паунов, дм, епидемиолог в Катедра „Хигиена и епидемиология“-ФОЗ на Варненския медицински университет
- д-р Антонина Корчева, началник на Болнична хигиена и епидемиология в Аджъбадем Сити Клиник Токуда Болница, София и
- ас. Милена Николова, зав. лаборатория “Дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори” на Националния център по заразни и паразитни болести, София.
Необходимо е съставянето и на Изпълнителна комисия, чиято задача е да прилага решенията на Комитета и да работи по места, за което Ви молим за съдействие, като номинирате подходящи Ваши специалисти, предимно от Звената за централна стерилизация.
През 2018 г. за първи път отбелязваме световния Ден на болничната стерилизация, който се провежда на 10 април всяка година. На писмото, изпратено до вас от БулНозо се отзоваха няколко болници. Представяме ви кратка информация за техните активности и снимков материал от събитието.

Вижте повече

Ваксините – основно средство за превенция и контрол на заразните болести

Профилактични ваксини срещу рак на маточната шийка и приложението им в България

Управителният съвет на БулНозо, воден от желанието си да е в помощ на специалистите по контрол на инфекциите и провокиран от нарастващата антиваксинална вълна в страната, въвежда нова рубрика „Ваксините – основно средство за контрол на зарaзните болести”. 

На сайта на IFIC е публикувана българската версия на Ръководството на Международната федерация по контрол на инфекциите "Контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване: Основни принципи" (IFIC Basic Concepts of Infection Control), осъществена по инициатива и с усилията на експертите на БулНозо. Първите десет глави обхващат най- важните проблеми от превенцията и контрола на инфекциите в болничната практика.

 

Корица

Издадени са първите четири тематични броя от поредицата БулНозо Академия на сп. Нозокомиални инфекции, озаглавени съответно:  „За превенцията на инфекциите в болничната практика. Помагало за клинициста” , „За хигиената на ръцете в здравната практика” , „За превенцията на инфекциите, свързани с инвазивни процедури в медицинската практика" и „Наръчник по стерилизация и дезинфекция в здравните заведения". Пълният текст на четирите броя вижте в рубриката „БулНозо Академия

Уважаеми специалисти по контрол на инфекциите,

За Ваше улеснение експертите от БулНозо съставиха ИНДЕКС (Азбучен указател за съдържанието на публикуваните досега 9 тома на списанието „Нозокомиални инфекции”). Индексът ще позволи бързо да намирате статиите, посветени на даден проблем и е поставен в секция „Списанието” на сайта.

Ебола Ebola

Всеки път новото предизвикателство ни напомня по категоричен начин, че стандартните предпазни мерки - хигиената на ръцете и ЛПС са жизнено важни за персонала и пациентите.

Вижте следното видео "Ebola: Donning and Doffing of Personel Protective Equipment(PPE)"

Ebola

Пети национален семинар на БулНозо Академия
с подкрепата на Министерство на Здравеопазването

Поредният, 5-ти Национален семинар на „БулНозо Академия“ ще се проведе на 10 ноември, 2017 г. в Университетска болница „Св. Анна“-София.

Снимки

Програма

Второ съобщение

Покана за участие

Покана за участие до фирми

Регистрационна карта за фирмени участници


С цел да разшири своята информационна дейност
от 2009 г. БулНозо организира

РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАРИ

на тема: "Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции /ВБИ”

Досега семинари са организирани в градовете:

Кърджали, Велико Търново, Бургас, Варна, Сливен, Благоевград, София и Видин.

Вижте повече

"Добре дошли на борда!" - "развлекателнообучителен" филм, създаден от екипа за контрол на инфекциите в Университетската болница в Цюрих, Швейцария, за насърчаване на основните мерки за превенция на инфекциите:

Любопитно

Един нестандартен подход за популяризиране необходимостта от спазването на всички стъпки от препоръките за хигиена на ръцете в Университетски болници Джеферсън:

Актуално

На 13-16 април 2019 г. в Амстердам ще се проведе

29-ият Европейски конгрес по
клинична микробиология и инфекциозни болести (ECCMID)

Подробности за събитието ще намерите на адрес http://www.eccmid.org.

---------------

На 30.10-02.11.2019 г. в Хага, Холандия ще се проведе

20-ият Световен конгрес по стерилизация,
организиран от Световната федерация по болнична стерилизационна наука (WFHSS)

Подробности за събитието ще намерите на адрес https://wfhss.com/world-congress-2019-the-hague-the-netherlands/.

Глобалната кампания на СЗО
"СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си"
5 май 2018 г.
„Това е във вашите ръце - предотвратяване на сепсис в здравеопазването“

Уважаеми колеги,

На 5 май отбелязваме денят на Глобалната кампания на СЗО „SAVE LIVES: Clean Your Hands” - „СПАСИ ЖИВОТ- Почисти ръцете си”.
Всяка година, кампанията на СЗО „СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” има за цел да поддържа в глобален план, значението на хигиената на ръцете в областта на здравеопазването и „да обедини хората” в подкрепа на подобряване хигиената на ръцете в световен мащаб.
СЗО ни призовава отново да разгърнем кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и да покажем своята подкрепа и съпричастност към това приоритетно световно движение.
Основен фокус на тазгодишната кампания е предотвратяване на сепсиса, свързан със здравните грижи, чрез действия за хигиена на ръцете и превенция и контрол на инфекциите (IPC). Сепсисът е оценен да засяга повече от 30 милиона пациенти всяка година по света. На седемдесетата световна здравна асамблея през май 2017 г. държавите-членки приеха резолюция за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на сепсис.
Пациентите са в риск от развитие на инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО): сепсис, вкл. катетър-свързан сепсис, инфекциите на хирургичното място (ИХМ), инфекции, свързани с инвазивни устройства, като катетър-свързани инфекции на уринарния тракт; пневмония; Clostridium difficile постантибиотична диария и др. ИСМО представляват сериозна тежест за всяка здравна система и са отбелязани, като тревожен факт в доклада на СЗО още от 2011 г. Известно е, че хигиената на ръцете е ключова мярка в предотвратяване на ИСМО и е приоритет в ограничаване на антибиотичната резистентност. На световния ден за хигиена на ръцете (5 май), фокусът на всеки трябва да бъде върху предотвратяването на сепсиса в здравеопазването.

Обръщение към:
Медицинският персонал: Прилагайте „Моите 5 момента за хигиена на ръцете“ и дезинфекцирайте ръцете си, за да предотвратите развитието на сепсис в лечебните заведения.
Отговорните лица за превенция и контрол на инфекциите в ЛЗ: Бъдете шампиони в промоция на хигиена на ръцете на медицинския персонал, за да се предотвратят случаите на сепсис в ЛЗ.
Директорите на болници/ЛЗ: Предотвратявайте сепсиса в здравеопазването, Направете хигиената на ръцете индикатор за качеството във вашата болница.
Министерство на здравеопазването: Прилагайте резолюцията на 17-та Световна здравна асамблея от 29 май, 2017 г. за „Подобряване превенцията, диагнозата и клинични подходи за лечение на сепсис“. Направете хигиената на ръцете национален индикатор за качеството на здравните грижи.
Застъпнически групи за пациентите: Изисквайтеизпълнението на хигиена на ръцете в „Моите 5 момента“ на СЗО, за да се предотврати сепсисът в лечебните заведения.

Как Кампанията ‘2018 ще подпомогне разрешаването на проблема:

  • Чрез послания, постери за повишаване осведомеността в сферата на здравеопазването, сред клиничната мрежа, до болничните мениджъри и политиците; инфографики с ключови послания за сепсис, тежест на заболяването и мерки за превенция.
  • С новите образователни постери за хигиената на ръцете с акцент предотвратяване на сепсис, следвайки подхода на СЗО „Моите 5 момента” ( WHO 5 Moments ) Както е доказано, хигиената на ръцете в подходящ момент, спасява живот.

Слоганът на кампания’ 2018 е:
„Това е във вашите ръце - предотвратяване на сепсис в здравеопазването!”

На 5 May 2018, СЗО ще публикува съобщения в социалните медии, за да постигне широк обхват на кампанията. Най-добрият начин да достигнете до тях и Вашият глас да се включи в кампанията е да използвате - #handhygiene и #sepsis. 

БАПКНИ „БулНозо” се обръща с призив към Вас да организирате във Вашето лечебно заведение инициативи, с които да се приобщите към тазгодишното отбелязване от световната медицинска общност на 5 Май, 2018 – денят на „SAVE LIVES: Clean Your Hands”.

Предложена е възможност за показване на съпричастност с надслов „ It’s in your hands – prevent sepsis in health care” : разпечатайте рекламната табела за снимки напишете Вашето име, организация и страна; снимайте се с него и публикувайте снимките в социалните медии с помощта на #sepsis.На страницата на СЗО за кампанията можете да видите: рекламната табела (Board), с която да се снимате; както и други материали.

Приканваме Ви да изпратите до БулНозо информация за Вашите инициативи, свързани с 5 Май 2018, както и снимков материал, за да бъдат популяризирани.
Изпратете Вашите материали на rdobrevski@gmail.com до 30 май 2018г.

Успех на кампанията!

Доц. д-р Нина Гачева, дм, Почетен Председател на БулНозо

Доц. д-р Росица Вачева, дм, Председател на БулНозо

 

Copyright © 2010, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо.